Smart Simplicity / Akıllı Basitlik
https://www.youtube.com/watch?v=0MD4Ymjyc2I


"The real battle is not competitors. This is rubbish, very abstract. When do we meet competitors to fight them? The real battle is against ourselves, against our bureaucracy, our complicatedness - only you can fight it."

The Boston Consulting director, Yves Morieux, has pioneered new ways of organizational thinking through the development of Smart Simplicity. It is based on creating an environment in which employees can work with one another to develop creative solutions to complex challenges. This concept includes six “smart rules” to better manage the new business complexity while avoiding organizational complicatedness. Below you may find Yves's inspirational TED talk where he describes these 6 rules.

1. Understand what your employees actually do
2. Find your fighters
3. Give more people more power
4. …and take away resources from everybody
5. Make sure your employees eat their own cooking.
6. Don’t punish failure—punish the failure to cooperate.


--   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --    --    --   --   --   --   --   --   --   --   --   --   --

"Gerçek savaş rakipler ile değildir. Bu saçmalıktır. Ne zaman rakipler ile çarpışmak için karşı karşıya gelebiliyoruz. Gerçek savaş kendimize karşı, bürokrasimize ve karmaşıklığımıza karşıdır - sadece bununla savaşabilirsiniz."

Boston Consulting direktörü Yves Morieux, Akıllı Basitlik yöntemi ile organizasyonel düşünceye yeni katkılar yapmıştır. Bu yöntem, çalışanların birbirleri ile iş birliği yaparak karmaşık zorluklara yaratıcı çözümler bulmalarına dayanır. Yöntemin dayanıdğı 6 prensip aşağıda yer almakta olup, Yves ilgili TED konuşmasında bunları özetlemektedir:

1. Çalışanlarınız gerçekte ne iş yapıyor anlayın
2. Savaşçılarınızı bulun
3. Daha çok insana daha çok yetki ve güç verin
4. Kaynakları herkesten uzaklaştırın (ki daha çok işbirliğine mecbur kalsınlar)
5. Çalışanlarınızın yaptıklarının sonuçlarına katlanmaları gerektiğinden emin olun
6. Başarısızlığı değil, iş birliği yapmakta başarısız olanları cezanlandırın.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Atomik Alışkanlıklar / Atomic Habits

İRADE: İnsanın En Önemli Özelliğini Tekrar Keşfetmek

Aziz Sancar and Nobel Story / Aziz Sancar ve Nobel'in Öyküsü