The first project in histrory / Tarihteki ilk proje


The oldest known project example is in our country: Göbeklitepe
The buildings, dating back 12,000 years, are the largest and oldest places of worship of mankind. For the first time, humanity, living in small groups of hunter-gatherers, worked in teams of hundreds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilinen en eski proje örneği ülkemizdedir: Göbeklitepe
İnşası 12.000 yıl önceye uzanan yapılar, insanlığın en büyük ve eski ibadet merkezidir. Avcı-toplayıcı küçük gruplar halinde yaşayan insanlığın, ilk defa yüzlerce kişilik ekipler halinde yıllarca çalışmışlardır.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Atomik Alışkanlıklar / Atomic Habits

İRADE: İnsanın En Önemli Özelliğini Tekrar Keşfetmek

Aziz Sancar and Nobel Story / Aziz Sancar ve Nobel'in Öyküsü