Creativity / Yaratıcılık


In Corona days, I had more time to read books like everyone else. I have finished the “Creativity”, the book that I have been holding for months now.

Ed Catmull, the head of Pixar and Walt Disney Animation companies, shares his experiences and what he did to create a creative environment and, most importantly, to maintain this culture. While doing these things, of course, many people contributed, like Pixar's partner Steve Jobs.


It is one of the books that is written very transparent and must be read by every manager. I will also read over and over again in the future.

The animators who work here are free to (encouraged to) decorate their work spaces in whatever style they wish. Annual company traditions include "Pixarpalooza", where our in-house rock bands battle for dominance. The point is, we value self-expression here.

I believe that managers must loosen the controls, not tighten them. They must accept risk; they must trust the people they work with and strive to clear the path for them and always, they must pay attention to and engage with anything that creates fear.

I've made a policy of trying to hire people who are smarter than I am. Always take a chance on better even if it seems threatening. The fact is, giving a ton freedom to highly self-motivated people enabled us to make some significant technological leaps in a short time.

The first principle was "story is king" by which we meant that we would let nothing - not the technology, not the merchandising possibilities - get in the way of our story. The other principle we depended on was "Trust the Process". Pixar was a place that gave artists running room, that gave directors control, that trusted its people to solve problems.

If you give a good idea to a mediocre team, they will screw it up. If you give a mediocre idea to a brilliant team, they will either fix it or throw it away and come up with something bigger. Getting the right people and the right chemistry is more important than getting the right idea. Ideas come from people.

We believe that ideas -thus films- only become great when they are challenged and tested. In academia, peer review is the process by which professors are evaluated by others in their field. I like to think of peer review, a forum that ensures we raise our game not by being prescriptive but by offering candor and deep analysis.

Two phrases are reported at Pixar "fail early and fail fast" and "be wrong as fast as you can". To be wrong as fast as you can is to sign up for aggressive, rapid learning.

Fear can be created quickly, trust can't. Leaders must demonstrate their trustworthiness, over time, through their actions and best way to do that is by responding well to failure. Be patient. Be authentic. And be consistent. The trust will come.

Mechanisms to put collective heads into a different frame of mind are:
- Dailies / Solving Problems Together
- Research Trips
- The Power of Limits
- Integrating Technology and Art
- Short Experiments
- Learning to See
- Postmortems
- Continuing to Learn

The best way to predict the future is to invent it.

A company's communication structure should not mirror its organizational structure. Everybody should be able to talk to anybody.

Don't confuse the process with the goal. Working on our process to make them better, easier and more efficient is an indispensable activity and something we should continually work on - but it is not the goal. Making the product great is the goal. If you are sailing across the ocean and your goal is to avoid weather and waves, then why the hell you are sailing? Your goal is to get to the other side.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Corona günlerinde herkes gibi kitap okumaya daha çok fırsatım oldu. Bu günlerde aylardır elimde olan Creativity / Yaratıcılık kitabını bitiredildim. 

Pixar ve Walt Disney Animasyon firmalarının başkanı olan Ed Catmull tecrübelerini anlatarak, yaratıcı bir ortam yaratmak ve en önemlisi bu kültürü sürdürmek için yaptıklarını paylaşıyor. Bunları yaparken tek başına değil tabii, Pixar'ın ortağı Steve Jobs başta olmak üzere bir çok kişinin de katkısı oluyor. 

Çok şeffaf yazılmış, her yönetici tarafından mutlaka okunması gereken kitaplardan biri. Ben de ileride tekrar tekrar okuyacağım. 

Neler anlatıp, öğütlüyor bize Ed Catmull..

Pixar’da çalışanlar, çalışma alanlarını istedikleri tarzda dekore etmekte serbesttirler. Yıllık şirket toplantıları, şirket içi rock gruplarımızın hakimiyet için savaştığı "Pixarpalooza" yı içerir. Mesele şu ki, burada kendini ifade etmeye değer veriyoruz.

Benden daha akıllı insanları işe almaya çalışırım. Gerçek şu ki, kendini motive eden insanlara özgürlüğü vermek, kısa sürede önemli teknolojik sıçramalar yapmamızı sağladı

Yöneticilerin ipleri germek yerine gevşetmeleri gerektiğine inanıyorum. İnsanlara güvenme riskini alıp, önlerini açmak lazım. Onlara dikkat edip, korku yaratan engelleri ortadan kaldırmak gerekir.
İlk prensip "hikaye kraldır"; hiçbir şey - teknoloji, ticari fırsatlar dahil - hikayemizin önüne geçmesine izin vermememiz anlamına geliyordu. Diğer prensibimiz ise "Sürece Güven" idi. Pixar, sanatçılara yaratım odası veren, yönetmenlerine kontrol veren, çalışanlarına problemleri çözmelerine güvenen bir yerdi.

Vasat bir takıma iyi bir fikir verirseniz, onu bozarlar. Parlak bir takıma vasat bir fikir verirseniz, ya onu düzeltir ya çalışmadığını gösterir ya da daha büyük bir şey bulurlar. Doğru insanlara ve doğru kimyaya sahip olmak, doğru fikri elde etmekten daha önemlidir. Fikirler insanlardan gelir.

Fikirlerin -bu filmlerin- sadece zorlandıklarında ve test edildiklerinde harika olduklarına inanıyoruz. Akademide, yeterlilik, profesörlerin kendi alanlarındaki diğer kişiler tarafından değerlendirildiği süreçtir. Hakemli incelemeyi, düşünmeyi seviyorum; filmimizi kuralcı olarak değil, açık sözlü ve derin analizler sunarak geliştirmemizi sağlayan bir forum.

Pixar'da "erken ve hızlı başarısız olmak" ve "olabildiğince hızlı yanlış yapmak" şeklinde iki yaklaşım vardır. Mümkün olduğu kadar çabuk yanılmak, agresif ve hızlı öğrenmeyi getirir.
Korku hızlı bir şekilde yaratılabilir, güven ise zaman alır. Liderler, zaman içinde, eylemleri yoluyla güvenilirliklerini göstermelidir ve bunu yapmanın en iyi yolu başarısızlığa sabır göstermektir. Sabırlı ve tutarlı olun. Güven gelecektir.

Kolektif yaratıcılığı destekleyen uygulamalarımız:
- Günlük Toplantılar (Daily) / Sorunları Birlikte Çözme
- Araştırma Gezileri
- Sınırların Gücü
- Teknoloji ve Sanatı Bütünleştirmek
- Kısa Deneyler
- Görmeyi Öğrenmek
- Proje Sonrası Değerlendirme
- Öğrenmeye Devam

Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu icat etmektir.

Bir şirketin iletişim yapısı, organizasyon yapısını yansıtmamalıdır. Herkes herhangi biriyle konuşabilmelidir.

Süreci hedefle karıştırmayın. Süreçleri daha iyi, kolay ve verimli hale getirmek için çalışmak vazgeçilmez bir faaliyettir ama amaç bu değildir. Hedef, ürünü mükemmel hale getirmektir.   Eğer okyanusta yelken açıyorsanız ve hedefiniz hava ve dalgalardan kaçınmaksa, neden yelken açıyorsunuz? Amacınız diğer tarafa ulaşmaktır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Atomik Alışkanlıklar / Atomic Habits

İRADE: İnsanın En Önemli Özelliğini Tekrar Keşfetmek

Aziz Sancar and Nobel Story / Aziz Sancar ve Nobel'in Öyküsü