About & Contact / Hakkımda & İletişim


Dr. Burak Uluocak has more than 20 years of experience in information technology and banking sectors. He took part in large scale projects as Business Analyst, System Analyst, Project Leader, Scrum Master, Project/Program and Portfolio Manager. For the last 7 years, he has been working in a bank as the Vice President of IT Agile Project Management Office and Agile Center of Excellence divisons.

He also managed and some still leading various other IT departments like, System Architecture, IT Development, IT Budget, IT Risk, IT Performance, Cyber Security and Business Process Management  divisions.

Concentrated on management theories and practices, he has engineering, MBA degrees and he is Ph.D. in Strategic Management field. He has Project Management Professional, Certified Scrum Master, Professional Scrum Master, Design Thinking and professional coach certifications. 

He gives lectures in universities about project management, agile development and management of information systems. He attended many national and international conferences as a speaker about project management and organizational agile transformation subjects.

Burak Uluocak lives is Istanbul with his wife and daughter. He likes different sports, latin dances, jazz and of course reading.

His first book, "Project Success Factors in Digital Age" was published in 2016:
http://www.amazon.com/Project-Success-Factors-Digital-Age/dp/1515366065

email: uluocak.burak@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/burak.uluocak

linkedin: https://tr.linkedin.com/in/burakuluocak

  twitter: sburaks

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Dr. Burak Uluocak, bilgi teknolojileri ve bankacılık sektörlerinde 20 yıldan fazla deneyime sahiptir. İş Analisti, Sistem Analisti, Proje Lideri, Scrum Master, Proje / Program ve Portföy Yöneticisi olarak büyük ölçekli projelerde yer aldı. Son 7 yıldır bir bankada Kurumsal Çevik Proje Yönetim Ofisi ve Çevik Mükemmeliyet Merkezi bölümlerinden sorumlu olarak çalışmaktadır.

Ayrıca, Sistem Mimarisi, BT Geliştirme, BT Bütçesi, BT Riski, BT Performansı, Siber Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetimi bölümleri gibi çeşitli diğer BT departmanlarını da yönetmiş ve yönetmektedir.

Yönetim teorileri ve uygulamaları üzerine yoğunlaşmış, mühendislik, MBA derecelerine sahiptir ve Stratejik Yönetim doktora derecesine sahiptir. Proje Yönetimi Uzmanı (PMP), Sertifikalı Scrum Ustası, Profesyonel Scrum Ustası, Tasarım Düşüncesi ve profesyonel koç sertifikalarına sahiptir.

Aytrıca, üniversitelerde proje yönetimi, çevik geliştirme ve bilgi sistemlerinin yönetimi hakkında dersler vermekte olup; proje yönetimi ve organizasyonel çevik dönüşüm konularında ulusal ve uluslararası birçok konferansa konuşmacı olarak katılmaktadır.

Burak Uluocak eşi ve kızıyla İstanbul'da yaşıyor. Farklı sporları, latin danslarını, cazı ve tabii ki okumayı seviyor.

İlk kitabı "Project Success Factors in Digital Age" 2016 yılında yayınlanmıştır.
http://www.amazon.com/Project-Success-Factors-Digital-Age/dp/1515366065


email: uluocak.burak@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/burak.uluocak

linkedin: https://tr.linkedin.com/in/burakuluocak
  twitter: sburaks

  Yorumlar

  Bu blogdaki popüler yayınlar

  Uzaktan Müşteri Edinimi Projesi Haberi / Remote Customer Acquisition Is In The News

  Başarısızlık Hikayeleri / Failure Stories