About & Contact / Hakkımda & İletişim


Dr. Burak Uluocak has more than 18 years of experience in information technology and banking sectors. He took part in large scale projects as Business Analyst, System Analyst, Project Leader, Scrum Master, Project/Program and Portfolio Manager. For the last 3 years, he has been working in a bank as the Vice President of IT Agile Project Management Office and Architecture, responsible from PMO, Agile Studio, System Architecture and Business Process Management Center of Excellence divisions.

Concentrated on management theories and practices, he has engineering, MBA degrees and he is Ph.D. in Strategic Management field. He has Project Management Professional, Certified Scrum Master, Professional Scrum Master and professional coach certifications. He attended many national and international conferences as a speaker about project management and organizational agile transformation subjects.

Burak Uluocak lives is Istanbul with his wife and daughter. He likes sports, latin dances, jazz and of course reading.

His first book, "Project Success Factors in Digital Age" was published in 2016:
http://www.amazon.com/Project-Success-Factors-Digital-Age/dp/1515366065

email: uluocak.burak@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/burak.uluocak

linkedin: https://tr.linkedin.com/in/burakuluocak

    twitter: sburaks

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bilgi teknolojileri ve bankacılık alanlarında önemli tecrübeleri bulunan Dr. Burak Uluocak, bir çok büyük çaplı projede iş analisti, sistem analisti, proje lideri, scrum master, proje, program ve portföy yöneticisi olarak görev almıştır.

Son olarak bir bankada, Bilgi Teknolojileri Çevik Proje Yönetimi ve Mimari'den sorumlu müdürü olarak çalışmakta olup, proje yönetim ofisi, çevik stüdyo, kurumsal mimari ve iş akışı uzmanlığı birimlerinden sorumlu yönetici olarak görev yapmaktadır.

Yönetim teori ve pratiklerine olan ilgisi ile, mühendislik ve mba derecelerinin yanı sıra Yönetim ve Organizasyon alanında doktora derecesi bulunmaktadır. Project Management Professional, Certifed Scrum Master, Professional Scrum Master ve profesyönel koçluk sertifikaları bulunan Burak Uluocak, bir çok ulusal ve uluslararası kongrede proje yönetimi ve örgütsel çevik dönüşüm konularında konuşmacı olarak katılmıştır.

Burak Uluocak, kızı ve eşi ile İstanbul'da yaşamakta olup, spor, latin dansları, caz ve koleksiyonculuk ile vaktini değerlendirmektedir.

İlk kitabı "Project Success Factors in Digital Age" 2016 yılında yayınlanmıştır.
http://www.amazon.com/Project-Success-Factors-Digital-Age/dp/1515366065


email: uluocak.burak@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/burak.uluocak

linkedin: https://tr.linkedin.com/in/burakuluocak
    twitter: sburaks


    0 comments: